Tűzvédelmi főelőadó

Jelentkezés feltételei

  • érettségi végzettség

Szakma előképzettség:

  • OKJ 52 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés vagy
  • 10324017 Tűzvédelmi előadó

 

Tanúsítvány megszerzésének feltétlei

  • az intézménnyel kötött felnőttképzési szerződésben vállalt egyéb kötelezettségeinek teljesítése
  • valamennyi záróvizsga sikeres teljesítése
  • A hiányzás mértéke nem lépi át a megengedett mértéket

 

Képzés díja

100 000,-Ft

 

Záróvizsga díja

 30 000,-Ft

 

Főbb témakörök

  • Tűzvédelmi főelőadó feladatai

 

Neked ajánljuk, ha:

  •  a szakképesítéssel betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni és megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek
  • A képesítési követelményt előíró jogszabály: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III.25.) BM rendelet. 

A végzettség birtokában jogosult leszel:

Foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként végezni a jogszabályban meghatározott, legmagasabb tűzvédelmi kockázati szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmi igazgatását. Képesek feladataik körében szakmailag előkészíteni és támogatni a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló vezetői döntéseket, intézkedéseket, szervezni és irányítani a tűzvédelmi szervezetben résztvevők tevékenységét, közreműködni a létesítményi tűzoltóságok megszervezésében, hatékony üzemeltetésében. Továbbá képesek munkájukat részben önállóan, részben vezetőtársaival, beosztottjaival, valamint a hatóságokkal és a szolgáltatókkal együttműködve ellátni. Intézkedni a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezésében, szabályozásában, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítésében és helyes kezelésében, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásában, a létesítmény hatósági ellenőrzésében, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásában, valamint a hiányosságok megszüntetése érdekében. Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jog- és szakszerű teljesítése érdekében.

 

Képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

  • A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu  weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpont alatt, a képzéshez tartozó programkövetelményben

szakma_picture
égő

Űrlap

Tanfolyam
Személyes adatok
Kérjük, csak számokat írjon a mezőbe
Tanulmányok
Igényel előzetes tudásfelmérést?
/adatvedelmi_iranyelvek

Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.