Tűzvédelmi előadó

Jelentkezés feltételei

  • érettségi végzettség

 

Tanúsítvány megszerzésének feltétlei

  • az intézménnyel kötött felnőttképzési szerződésben vállalt egyéb kötelezettségeinek teljesítése
  • valamennyi záróvizsga sikeres teljesítése
  • A hiányzás mértéke nem lépi át a megengedett mértéket

 

Képzés díja

140 000,-Ft

 

Záróvizsga díja

 30 000,-Ft

 

Főbb témakörök

  • Tűzvédelmi előadó feladatai

 Neked ajánljuk, ha:

  • a szakképesítéssel betölthető munkakörben kívánsz elhelyezkedni és megfelelsz a programba való bekapcsolódás feltételeinek
  • A képesítési követelményt előíró jogszabály: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III.25.) BM rendelet. 

A végzettség birtokában jogosult leszel:

Foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatokat ellátni azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, létesítményeknél, amelyekre a vonatkozó jogszabály legfeljebb középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatását, illetve megbízását írja elő.

Szakmailag előkészíteni a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló, vezetői döntéseket és részt venni azok végrehajtásának ellenőrzésében. A tűzvédelmi használati szabályokkal teljes mértékben tisztában vannak, a létesítés alapvető szabályait ismerik. Képesek intézkedni a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezéséről, szabályozásáról, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítéséről és helyes kezeléséről papír alapon vagy elektronikus formában, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról, valamint a hiányosságok megszüntetéséről. Tűzvédelmi oktatást tartani, szervezni.

Tűzvédelmi gyakorlatokat tervezni és értékelni. Kapcsolatot tartani az illetékes hatósággal. Szakkérdésekben a munkavállalókkal, valamint a külső partnerekkel kommunikálni. Munkáját részben önállóan, részben vezetői iránymutatás mellett, valamint a hatósággal és a szolgáltatókkal együttműködve ellátni. Tűz esetén intézkednek a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jogszerű és szakszerű teljesítése érdekében.

 

Képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

  • A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu  weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpont alatt, a képzéshez tartozó programkövetelményben

szakma_picture
tűz

Űrlap

Tanfolyam
Személyes adatok
Kérjük, csak számokat írjon a mezőbe
Tanulmányok
Igényel előzetes tudásfelmérést?
/adatvedelmi_iranyelvek

Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.