Személy- és vagyonőr

 

Jelentkezés feltételei

  • alapfokú iskolai végzettség

 

Tanúsítvány megszerzésének feltétlei

  • az intézménnyel kötött felnőttképzési szerződésben vállalt egyéb kötelezettségeinek teljesítése
  • valamennyi záróvizsga sikeres teljesítése
  • A hiányzás mértéke nem lépi át a megengedett mértéket

 Képzés díja

90 000,-Ft

Záróvizsga díja

 30 000,-Ft

 

Főbb témakörök

  • Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
  • Objektumőri feladatok
  • Személy-, vagyonőr speciális feladatai

 

 Neked ajánljuk, ha:

  • a szakképesítéssel betölthető munkakörben kívánsz elhelyezkedni és megfelelsz a programba való bekapcsolódás feltételeinek
  • A képesítési követelményt előíró jogszabály: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet.

A végzettség birtokában jogosult leszel:

Magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében képes ellátni feladatait. A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptetni, ellenőrizni, kezelni a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket.

Közterületi járőrszolgálatot ellátni, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végezni, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedni. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában részt venni. A rendezvény helyszínén be és kiléptetést végezni, melynek keretében ellenőrzik a beléptetés jogszerűségét, felderítik a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, eszközök, tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végezni és/vagy abban közreműködni. Biztosítják megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogni, visszatartani, az illetékes hatóságnak átadni. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazni szükség esetén. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végezni, szállítmánykísérési feladatok végrehajtásában részt venni. Megbízás alapján helyszínbiztosítást végezni, parkoló őrként szolgálatot teljesíteni.

Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködni, felkérésre közveszély elhárításában részt venni, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végezni. Elemezni, értékelni a tudomásukra jutott információkat, amiket a számukra meghatározott formában rögzítenek, arról jelentést tesznek. A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadni-átvenni, vezetni a szolgálati okmányokat. Vonatkozó mértékben együtt működni a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel. Elsősegélyt nyújtani, újraélesztést végezni, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végezni, amelyeknek eredményes végzéséhez alkalmazzák a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.

 

Képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

  • A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu  weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpont alatt, a képzéshez tartozó programkövetelményben

 

szakma_picture
Személy- és vagyonőr

Űrlap

Tanfolyam
Személyes adatok
Kérjük, csak számokat írjon a mezőbe
Tanulmányok
Igényel előzetes tudásfelmérést?
/adatvedelmi_iranyelvek

Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.