Személy- és vagyonőr

(10323009, 1032 KEOR)

A képzés várhatóan indul: 2022.04.hó
A képzés időtartalma: 200 óra (3 hónap)
100 óra elmélet,
100 óra gyakorlat

Képzési napok:

A képzést hétvégi napokra szervezzük (péntek délután és szombaton), elméleti óráink egy része távoktatásban valósul meg. A képzés kezdete előtt a komplett órarendet kézhez kapod, pontos időbeosztással, így jó előre tudsz tervezni.

Képzés helyszíne:

Virradat Oktatási Centrum Kft, 7622 Pécs, Siklósi út 22.

Jelentkezési feltételek:

alapfokú iskolai végzettség (A bizonyítványhoz nem, de a rendőrhatósági igazolvány kiváltásához szükséges erkölcsi bizonyítvány)

Jelentkezés:

A Virradat Oktatási Centrum Kft által kiadott jelentkezési lap kitöltésével és a bizonyítványok, személyes okmányok másolatának bemutatásával/megküldésével történik személyesen (Pécs, Siklósi út 22), online: www.virradat.hu, iroda@virradat.net, +36706247430.

A képzés péntek délután és szombati napokon, részben távoktatásban.

A képzés díja: 110 000 Ft

(nem tartalmazza a képesítő vizsga díját, mely kb 35000 Ft)

Kedvezmények:

Részletfizetési lehetőség - egyéni hallgatóink és a vállalkozások számára egyaránt részletfizetési lehetőséget kínálunk.

A képzés szakmai tantárgyai:

Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
Objektumőri feladatok
Személy-, vagyonőr speciális feladatai

 

 

 

Vizsgák

 A képzés teljesítését igazoló Tanúsítvány kiállításának feltételei:

A Képző intézmény a tananyagegységek lezárásaként e Képzési Programban meghatározott tananyagegységeknek megfelelő záróvizsgát szervez.

A záróvizsga célja a szakma végzéséhez szükséges ismeretek, készségek megfelelő szintű elsajátításának, illetve bizonyos magatartásformák meglétének ellenőrzése.

A záróvizsgák során a résztvevő írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgát tesz, az alábbiak szerint

Záróvizsgák tartalma: A záró vizsgafeladatokat a képzési programmal összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze. Valamennyi záróvizsgához tartozó vizsgakérdés és vizsgafeladat összeállítása, valamint a vizsgáztatás a szaktanárok feladata. A számonkérés tartalmát tekintve a tananyagegység során elsajátított szakmai ismereteket és készségeket foglalja magába.

Az írásbeli vizsga során a résztvevőknek egy, a képző által összeállított dolgozatot kell kitölteniük. A dolgozatok javítását a személyi feltételekben meghatározott követelményeknek megfelelő személy végzi, a tesztek eredményeiről a résztvevőket tájékoztatja.
A rendelkezésre álló idő: 90 perc

A szóbeli vizsga A résztvevők, a vizsga napján húznak a képző által összeállított tételsorból, (mely tartalmazza a tananyagegységek ismeretanyagát) egyet és számot adnak tudásukról.
Rendelkezésre álló idő: 30 perc/fő (Felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő: 20 perc)
A gyakorlati vizsga A résztvevők, a vizsga napján húznak a képző által összeállított kérdés sorból egyet és végrehajtják a feladatot.
A rendelkezésre álló idő 20 perc/fő.

A záróvizsga akkor eredményes, ha az előírt vizsgatevékenységek/feladatok végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Tanúsítvány:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről- minden programkövetelmény –modul eredményes teljesítése esetén– a képző intézmény Tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő részére.

Képesítő vizsga

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

  • A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu  weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpont alatt, a képzéshez tartozó programkövetelményben.- A képzés során készített őrzés- biztonsági terv (javaslat) bemutatása, megvédése

szakma_picture
Személy- és vagyonőr

Jelentkezés

Tanfolyam
Személyes adatok
Kérjük, csak számokat írjon a mezőbe
Tanulmányok
Igényel előzetes tudásfelmérést?
/adatvedelmi_iranyelvek
CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.