Munkavédelmi előadó

Jelentkezés feltételei

  • érettségi végzettség
  • egészségügyi alkalmassági vélemény (Szakmai alkalmassági)

 

Tanúsítvány megszerzésének feltétlei

  • az intézménnyel kötött felnőttképzési szerződésben vállalt egyéb kötelezettségeinek teljesítése
  • valamennyi záróvizsga sikeres teljesítése
  • A hiányzás mértéke nem lépi át a megengedett mértéket

 

Képzés díja

170 000,-Ft

 

Záróvizsga díja

 30 000,-Ft

 

Főbb témakörök

  • Munkavédelmi előadó feladatai

 Neked ajánljuk, ha:

A munkavédelem területen szeretnél elhelyezkedni, de az ahhoz szükséges szakképesítéssel nem rendelkezel, ha egy gazdálkodó szervezet szakszerű munkavédelmi igazgatási tevékenységét önálló végeznéd A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény figyelembe vételével ill. ha ezen vagy hasonló szakterületen dolgozol, de fejleszteni kívánod tudásodat

 

A végzettség birtokában jogosult leszel:

Munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket ellátni. Tudatos szakemberként érvényesíteni a munkavédelmi követelményeket, felismerni a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékelni és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tenni.

Feladat ellátásod során szem előtt tartani az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazni és érvényesíteni a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmazni.

Együttműködni a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, amunkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzik magukat, figyelemmel követik a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődésével és amunkavédelemmel összefüggő változásokat. a műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követik, törekednek az új munkavédelmi megoldások megismerésére.

 

Képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

  • A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu  weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpont alatt, a képzéshez tartozó programkövetelményben

szakma_picture
munkavédelem

Űrlap

Tanfolyam
Személyes adatok
Kérjük, csak számokat írjon a mezőbe
Tanulmányok
Igényel előzetes tudásfelmérést?
/adatvedelmi_iranyelvek

Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.