Közterület - felügyelő

Jelentkezés feltételei

  • érettségi végzettség
  • egészségügyi alkalmassági vélemény (Szakmai alkalmassági)

 

Tanúsítvány megszerzésének feltétlei

  • az intézménnyel kötött felnőttképzési szerződésben vállalt egyéb kötelezettségeinek teljesítése
  • valamennyi záróvizsga sikeres teljesítése
  • A hiányzás mértéke nem lépi át a megengedett mértéket

 

Képzés díja

170 000,-Ft

 

Záróvizsga díja

 30 000,-Ft

 

Főbb témakörök

  • Közterület-felügyelő feladatai

 Neked ajánljuk, ha:

  • a szakképesítéssel betölthető munkakörben kívánsz elhelyezkedni és megfelelsz a programba való bekapcsolódás feltételeinek
  • A képesítési követelményt előíró jogszabály: Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet.

 

A végzettség birtokában jogosult leszel:

Ellenőrizni a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét. Közreműködnek a közterület, az épített és a természeti környezet, a közbiztonság, a közrend, valamint az önkormányzati vagyon védelmében és a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában.

Intézkedést kezdeményezni a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személlyel szemben, személyes adatokat kezelni, szükség esetén támadáselhárító vagy kényszerítő eszközöket alkalmazni. Tájékoztatást adni a hozzá forduló személyek részére, szükség esetén segítséget, illetve elsősegélyt nyújtani a rászorulók részére.

Kapcsolatot tartani rendvédelmi és rendészeti szervekkel, társadalmi szervezetekkel, közszolgáltatókkal, valamint Őr- és járőrszolgálatot lát el közterületen. Híradástechnikai, térfelügyeleti, informatikai eszközöket használni. Tevékenységeüket a releváns információk írásbeli jelentésbe foglalásával, folyamatosan dokumentálják. Meghozott döntéseikért és szakmai tudásuk fejlesztéséért felelősséget vállalnak.

 

Képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

  • A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu  weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpont alatt, a képzéshez tartozó programkövetelményben

szakma_picture
parkolás

Űrlap

Tanfolyam
Személyes adatok
Kérjük, csak számokat írjon a mezőbe
Tanulmányok
Igényel előzetes tudásfelmérést?
/adatvedelmi_iranyelvek

Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.