Minőségpolitikánk

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia:

A jogszabályi előírásoknak is megfelelő minőségbiztosítási rendszer kialakítása és szigorú működtetése mellett, biztosítjuk a hazai felnőttképzési törvény követelményeinek megfelelő működést, és ennek megfelelően évente minőségcélokat tűzünk ki, valamint követelményeinek folyamatosan alakítjuk és továbbfejlesztjük.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége:

A Virradat Zrt. minden alkalmazottja, szervezeti egysége és alvállalkozó partnere munkáját annak szellemében végzi, hogy tevékenysége tükrözze minőségbiztosítással kapcsolatos elkötelezettségét és felelősségét. 

A vezetés és a munkatársak elkötelezettek:

  • partneri megelégedettséget tükröző, mindkét fél számára egyaránt előnyös partneri és üzleti kapcsolatok megteremtése mellett, ezért kötelezettséget vállalunk a mindenkori vonatkozó jogszabályok és a külső-belső szabályzatok betartására és betartatására.
    • felnőttképzéssel valamint bármely, az Virradat Zrt. által végzett szolgáltatással kapcsolatos  maradéktalan kielégítése mellett.
  • a Virradat Zrt. kifogástalan hírnevének és szakmai megítélésének megőrzése mellett, biztosítva így partnereink hosszú távú bizalmának elnyerését, megőrizve minőségi szolgáltatásaink magas színvonalát és versenyképességünket.
  • szolgáltatásaink, és folyamataink állandó felülvizsgálata, értékelése és fejlesztése mellett, hiszen alvállalkozóink és munkatársaink folyamatos képzése megbízható alapot teremt a partneri igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez.

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításában:

Intézményünk következetesen, rendszeresen és tudatosan bevonja a képzésben résztvevőket és minden partnerét a minőségirányítás megvalósításába. Ennek érdekében nyilvánosságra hozza minőség iránti elkötelezettségét, és partnereivel és saját munkavállalóival értékelteti működését, és felhasználja az értékelés eredményét a fejlesztésben.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja:

Az intézmény vezetése minden partnere számára elérhető módon nyilvánosságra hozza minőségpolitikáját, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér, Önértékelése során felülvizsgál, és szükség szerint megváltoztat.

Minőségpolitikánk megvalósulásának módját részletesen Minőségirányítási kézikönyvben fektetjük le.